Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2024

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η παράταξη «ΣΤΕΡΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ζητά σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τα αιτήματα και τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου.

Επιθυμούμε την συζήτηση για όλα τα θέματα στήριξης της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, που έχουν σχέση με την πολιτική της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, χωρίς βέβαια να μείνει έξω από την συζήτηση και η θετική ή αρνητική συμμετοχή της κυβερνητικής πολιτικής.

Θέματα πολιτικής ενισχύσεων, αγροτικής γης, διαχείρισης υδάτων, μετατροπής χρήσεων αγροτικής γης, περιβαλλοντική πολιτική κλπ που αφορούν την Περιφέρεια Στερεάς είναι επιβεβλημένο να συζητηθούν άμεσα, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο που οι κινητοποιήσεις των αγροτών πληθαίνουν και το θέμα είναι πρωτεύον και ιδιαίτερα σημαντικό στον πολιτικό και κοινωνικό διάλογο.

Θεωρώ ότι αν και άλλες παρατάξεις επιθυμούν το ίδιο μέχρι τον αριθμό των 15 (1/3 του Περιφερειακού Συμβουλίου), η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένη να το προτάξει άμεσα για την επείγον συνεδρίαση (άρθρο 10, παρ.4, των κανονισμών λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου).

Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος

Αλίκη Λιάσκα

Σοφία Χονδρογιάννη

Γιώργος Βουγέσης